Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

AMAX COM, s.r.o.

Štolcova 24b

618 00 Brno

Česká republika

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………............................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Datum objednání zboží: ……………………………………………….

 

Jméno a příjmení kupujícího: ………………………………………….

 

Adresa kupujícího: …………………………………………………….

 

 

 

V ………………… dne …………………….                                                        ………………………………….

                                                                                                       Podpis kupujícího*

 

*pouze u formuláře v listinné podobě